نمایش ۱ - ۶ کالا از ۶

تلفن تحت شبکه یا IP-Phone تلفنی است که با شبکه های کامپیوتری ( مبتنی بر آی پی ) بر مبانی ویپ Voip کار میکند.